” Dinar’da Zaman ve Mekan” Fotoğraf Sergisi

Her toplum yaşadığı coğrafyaya uyum sağlamış, kendine has uygarlıklar meydana getirmiştir. Coğrafya ile kurulan toplumsal düzende kültürlerin şekillendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Tıpkı İbn-i Haldun’un dediği gibi “Coğrafya kaderdir”. Buradan yola çıkılarak şu ifade edilebilir: Her coğrafyanın toplumları farklı demografik özellikler, kültürler ve kimlikler meydana getirmiştir. Özellikle kimlik söz konusu olduğunda birçok kimlik türünden biri ve mekansal olarak mimari kimlik oluşturur. Bu tür bir kimlik belli bir bölgenin yaşayanlarının ortak geçmişinin ve belleğinin önemli unsuru olduğu açık bir gerçektir.
Bu bilgilerin ışığında Dinar’ın bir tür belleğini oluşturmak, unutulanı hatırlatmak ve elbette ki görsel envanterini çıkarmak amacıyla “Dinar’da Zaman ve Mekan” başlığını taşıyan belgesel fotoğraf çalışması gerçekleştirilmiştir. Dinar’ın eski fotoğraflarından yola çıkılarak toplumun hafızasına kazınmış mekanların günümüzdeki halleri belgelenmiştir. Festival kapsamında sergisi oluşturulacak olan bu çalışma, geçmişten günümüze kalan fotoğraflarla aynı mekanların günümüzdeki durumlarını karşılaştırmalı olarak sunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte günümüz Dinar halkının vazgeçilmez mekanlarını da izleyicisine sunacaktır. Böylesi bir çalışmanın uzun soluklu yapılabilmesi kent kimliği kadar kent belleğinin de canlı kalmasını sağlayacaktır.

Düzenleme Kurulu Başkanı
Öğr. Gör.Hayati ULUSAY

 

“DİNAR’DA ZAMAN VE MEKÂN” FOTOĞRAF SERGİSİ

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Öğr. Grv. Hayati ULUSAY
SERGİ “Dinar’da Zaman ve Mekân”  Fotoğraf Sergisi
SERGİ TARİHİ 18 – 21 Mayıs 2017
SERGİ YERİ IYAŞ Alışveriş Merkezi DİNAR / AFYON
KOKTEYL 18 Mayıs 2017  (Saat: 14:30)

 

İlginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir