PROF. DR. TACİSER SİVAS BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ

  1. Bu ödül, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dinar Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen Marsyas Uluslararası Kültür, Sanat ve Müzik Festivali çerçevesinde tertiplenen Uluslararası Sempozyuma sunulan bildirilere verilecektir.
  2. Ödül, festivalin ve festival bünyesinde bir sempozyumun düzenlenmesi konusunda büyük teşvikleri olan ve kısa süre önce kaybettiğimiz rahmetli Prof. Dr. Taciser SİVAS adına verilecektir.
  3. Bu ödül, yüksek lisans ve doktora-sanatta yeterlik öğrencilerini teşvik etmek amacıyla verilecektir. Ancak lisansüstü öğrenimlerini son bir yıl içinde tamamlamış adaylara da başvuru hakkı tanınmaktadır.
  4. Ödül verilecek çalışmalar, bu yıl Dinar ve Çevresi Tarih araştırmaları başlığı ile düzenlenen sempozyuma sunulan bildirilerden seçilecektir.(Her yıl sempozyum başlığı değişebilecektir.)
  5. Öğretim üyesi sıfatı ile sempozyuma bildiri sunan katılımcılar bu yarışmanın dışında tutulacaktır. Yarışma sadece bu sempozyuma bildiri sunan Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine açıktır.
  6. Bildiriler, sempozyuma sözlü olarak sunulmuş olmalıdır. Poster bildiriler ödül kapsamı dışındadır.
  7. Bildiri, adayın yapmakta/yapmış olduğu yüksek lisans ya da doktora/sanatta yeterlik tezinden üretilmiş olabilir.
  8. Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. Aday tek bir bildiri ile yarışmaya katılabilir.
  9. Jüri üç bildiriye ödül verecektir ve ödül tutarı birinci için 1500 TL, ikinci için 1000 TL, ve üçüncü için 500 TL’dir. Birden fazla isimli bildirilerde ödül yalnızca öğrencilere verilecek, bildiride – eğer varsa – adı geçen öğretim üyesi para ödülünün dışında bırakılacaktır.
  10. Değerlendirme jürisi, Sempozyum Düzenleme Kurulunda görevli Öğretim     Üyeleri arasından oluşturulacaktır.

İlginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir