SEMPOZYUM / 2013
DİNAR, FRİGLER VE  FRİGYA BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI

AMAÇ
Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali kapsamında yer  alan sempozyum ilk defa “katılımlı” olarak düzenlenecektir. Alanlarında uzman, sempozyum ana teması ve alt başlıklarındaki konularda çalışmaları olan ve çalışmak isteyen bilim insanlarını “Dünya’nın ilk müzik yarışmasının yapıldığı yer” olan Dinar’da misafir etmek, yeni ve farklı fikirlerin paylaşılmasını sağlamak istemekteyiz. Sempozyumun aynı zamanda festivalin bilim boyutuna büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sempozyum ile özellikle Dinar’ın, Frigler’in ve Frigya bölgesinin somut olan ve olmayan kültürel miraslarının tanıtılması, Dinar başta olmak üzere bölge ve ülkedeki konuya duyarlı ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, yeni, özgün Dinar, Frigler ve Frigya Bölgesi araştırmalarına destek olması amaçlanmıştır.
KONU
Dinar’da ve Frigya Bölgesi’nde Toplumsal ve Siyasi Değişimin Boyutları

Dinar ve Frigya Bölgesi’nin Başlangıçtan Günümüze Somut Olan ve Olmayan Kültürel Miraslarının Korunması Çalışmaları (ören yerleri, mimari, el sanatları, müzik, edebiyat)
Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmalarında Farklı Yaklaşımlar
Dinar, Frigler ve Frigya Bölgesi’nin Arkeolojisi
Dinar, Frigler ve Frigya Bölgesi’nde Başlangıçtan Günümüze Sanat
Dinar, FriglerveFrigyaBölgesi’nde  dini inançlar
Dinar ve Frigya Bölgesi’nde Başlangıçtan Günümüze Ekonomi ve Ticaret
Eskiçağ’dan Günümüze  Edebi ve Tarihi Kaynaklarda Dinar ve Frigya Bölgesi

ONUR KURULU

İrfan BALKANLIOĞLU / Afyonkarahisar Valisi
Mustafa SOLAK / Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Saffet ACAR / Dinar Belediye Başkanı
SEMPOZYUM BİLİM VE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Taciser SİVAS / Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal GÖDE / (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. A. Bülent ALANER / Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR / Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. M. Ali ÜNAL / Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Gocha R. TSETSKHLADZE / Avustralya Melbourne Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN / Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa GÜLER / Afyon Kocatepe Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BALIK / Afyon Kocatepe Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ERTAN / Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cihat CİHAN / Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cenk CELASİN / Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kenan İLARSLAN / Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ / Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş.Gör. Mehmet YAĞCI / Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okutman Yunus Emre UĞUR / Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okutman Özge SÖNMEZLER DURAN / Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş. Gör. Çağhan ADAR / Afyon Kocatepe Üniversitesi

25 MAYIS 2013 CUMARTESİ

AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30
Saffet ACAR/Dinar Belediye Başkanı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BALIK/Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Belgesel Gösterimi/Dinar Depremi (Yön: Hakan YILMAZ)

AÇILIŞ KONFERANSI 10:00
PROF. DR. TACİSER SİVAS – PROF. DR. A. BÜLENT ALANER
“FRİGYA’DAN”

SALON 1
I. OTURUM 13:30 – 15:30
OTURUM BAŞKANI / Prof. Dr. Taciser SİVAS

Doç. Dr. Nilgün SAZAK, 

Öğr. Gör.  Emel DEMİRGEN

Sakarya Üniversitesi Eski Anadolu Tarihi Belgeleri’nde Frig Müziği
Yrd. Doç. Dr. Erdal ÜNSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi 15., 16. ve 17. Yüzyıl Avrupa Resminde Marsyas Söylencesi
Okt. Dr. Füsun Deniz ÖZDEN İstanbul Üniversitesi Mylasa’dan Bronz Heykelcilik
Arş. Gör. Muzaffer DURAN Süleyman Demirel Üniversitesi Phryglerde Dini Hayat: Kybele Kültü

SALON 2
I. OTURUM     13:30 – 15:30
OTURUM BAŞKANI/Prof. Dr. Bülent ALANER

Prof. Dr. Gocha R. TSETSKHLADZE University of Melbourne Pessinus in Central Phrygia: Overview of Investigations, 2009-2011
Doç. Dr. Mehmet ÖZHANLI Süleyman Demirel Üniversitesi Frig Tanrısı Men’in Pisidia’daki Haç Merkezi
Doç. Dr. Ergün LAFLI Dokuz Eylül Üniversitesi Bir Phrygia Kenti; Akmonia
Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK Necmettin Erbakan Üniversitesi Doğu’nun Batı’ya Açılan Son Penceresi: Phrygia

 

SALON 1
II. OTURUM     15:45 – 17:15
OTURUM BAŞKANI /Prof. Dr. Kasım TURHAN

Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN, Başak TUNCAY Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Menzil Müfettişliği ve Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK Afyon Kocatepe Üniversitesi Tahrir Defterlerine Göre XV ve XV. Yüzyıllarda Homa ve Geyikler (Dinar) Vakıfları
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinarlıların Anılarında Milli Mücadele
Uzm. Öğr. Necat ÇETİN İzmir – Şehit Fazıl Bey Ortaokulu Dinar Kazasına İskân Edilen Mübadillere Ait Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnamelerinin İncelenmesi

SALON 2
II. OTURUM     15:45 – 17:15
OTURUM BAŞKANI/ Prof. Dr. Gocha R. TSETSKHLADZE

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK, Arş. Gör. İsmail BAYTAK Dicle Üniversitesi Afyonkarahisar’da En Erken İskân İzleri
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÜRETEN Adnan Menderes Üniversitesi Manisa Müzesi’ndeki Marsyas Heykeli’nin Düşündürdükleri
Dr. M. Ertan YILDIZ Akdeniz Üniversitesi Phrygia Bölgesinde Siyasal ve Toplumsal Değişim: Kelania / ApaeiaKibotos Örneği
Arş. Gör. Mustafa Celalettin HOCAOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi GertrudeBell’in Dinar Notları

26 MAYIS 2013 PAZAR

SALON 1
I. OTURUM     10:00 – 12:00
OTURUM BAŞKANI/Prof. Dr. Kemal GÖDE

Yrd. Doç. Dr. Hatice YILMAZ Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizmin Çeşitlendirilmesinde Festival Turizmi ve Önemi
Yrd. Doç. Dr. Ufuk UĞUR, Arş. Grv. Hakan YILMAZ Afyon Kocatepe Üniversitesi Günümüz Medyasında Frig Vadisi’nin Mekansal Kullanımı ve Görsel Sunumu
Öğr. Gör. Hayati ULUSAY Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarihi Mekanların Belgelenmesinde Fotoğrafik Yaklaşımlar Frigya Örneği
Uzm. Şule EĞRİ İzmir – Buca Halk Eğitim Merkezi Afyon-Dinar Yöresi Gelin Kıyafeti ve Başlığı

SALON 2
I. OTURUM     10:00 – 12:00
OTURUM BAŞKANI/Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

Prof. Dr. Sadık SARISAMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinarlıların Anılarında Milli Mücadele
Doç. Dr. Mustafa GÜLER

Şeyda DUMAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1831 Yılında Geyikler Kazası Nüfusu ve Bir Kıyaslama
Doç. Dr. Ahmet YARAMIŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Demiryolunun Dinar’a Geliş Süreci Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr.  Ayşe AYDIN

Yasemin KİLİMCİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Milli Mücadele sonrasında Dinar’da Uygulanan Sıkı Yönetimin Uzatılması ve Daha Sonra Kaldırılması

SALON 1
I. OTURUM     13:30 – 15:30
OTURUM BAŞKANI/Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

Yrd. Doç. Dr. Cihat CİHAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Bölgesinde İlk Türk Yerleşimleri
Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZCAN Süleyman Demirel Üniversitesi Pisidia Bölgesinde Phryg İzleri
Okt. Talat KOÇAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Ve Havalisi (Frigya) Efsaneleri

SALON 2
I. OTURUM     10:00 – 12:00
OTURUM BAŞKANI/Doç. Dr. Mustafa GÜLER

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BALIK

Nurcan ŞERBETÇİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Frigya Bölgesinin Siyasal Siyasal Yapısına Etki Eden Üç Önemli Savaş (XI-XIII.yy)
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA

Arş. Gör. Mehmet YAĞCI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Frigya Bölgesinde Bir Eşkıya (A. Flantherapos)
Nahide KUTLUAY Afyon Kocatepe Üniversitesi Halk Biliminde Dinar’a Özgü Unsurlar

İlginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir