SEMPOZYUM  / 2014
DİNAR VE ÇEVRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

AMAÇ
Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali kapsamında düzenlenen Dinar ve Çevresi Tarih Araştırmaları Sempozyumun’da alanlarında uzman, sempozyum ana teması ve alt başlıklarındaki konularda çalışmaları olan ve çalışmak isteyen bilim insanlarının Dinar’ın siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ile ilgili eserler vermesi hedeflenmektedir. Sempozyumun aynı zamanda festivalin bilim boyutuna büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sempozyum ile özellikle Dinar ve çevresinin kültürel miraslarının tanıtılması, Dinar başta olmak üzere, bölge ve ülkedeki konuya duyarlı kişiler ile bilgilerin paylaşılması, yeni ve özgün Dinar araştırmalarına destek olunması amaçlanmaktadır. Bu sempozyum 2013 yılında ilk defa katılımlı olarak Uluslararası Dinar ve Frig Araştırmaları Sempozyumu adıyla düzenlenmiş olup, sempozyuma her biri alanlarında uzman olan onlarca bilim insanı katkı sağlamış; antik çağlardan günümüze kadar Dinar’ın siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ile ilgili çok önemli bilgiler ortaya konulmuştur. Gerek katılımcıların gerekse halkın ilgisi ve memnuniyeti sebebiyle sempozyumun geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi düşünülmektedir.
KONU
Dinar’da ve Frigya Bölgesi’nde Toplumsal ve Siyasi Değişimin Boyutları

Dinar ve Frigya Bölgesi’nin Başlangıçtan Günümüze Somut Olan ve Olmayan Kültürel Miraslarının Korunması Çalışmaları (Ören yerleri, mimari, el sanatları, müzik, edebiyat )
Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmalarında Farklı Yaklaşımlar
Dinar, Frigler ve Frigya Bölgesi’nin arkeolojisi
Dinar, Frigler ve Frigya Bölgesi’nde Başlangıçtan Günümüze Sanat
Dinar, Frigler ve Frigya Bölgesi’nde Dini İnançlar
Dinar, Frigler ve Frigya Bölgesi’nde  Başlangıçtan Günümüze Ekonomi ve Ticaret
Eskiçağdan Günümüze Edebi veTarihi Kaynaklarda Dinar ve Frigya Bölgesi

ONUR KURULU

İrfan BALKANLIOĞLU / Afyonkarahisar Valisi
Mustafa SOLAK / Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Saffet ACAR / Dinar Belediye Başkanı

SEMPOZYUM BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. A. Bülent ALANER Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar ERTAŞ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. M. Ali ÜNAL Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Fahamettin BAŞAR Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Levent KAYAPINAR Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal GÖDE Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜLER Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin KIZLAK Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. İlyas GÖKHAN Nevşehir Üniversitesi
Doç. Dr. Turan AKKOYUN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa EĞİLMEZ Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Çağhan ADAR Afyon Kocatepe Üniversitesi
 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BALIK Afyon Kocatepe Üniversitesi
 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah KURT Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ERTAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cihat CİHAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş. Gör. Mehmet YAĞCI Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okt. Özge SÖNMEZLER DURAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okt. Talat KOÇAK Afyon Kocatepe Üniversitesi

  15 MAYIS 2014 PERŞEMBE

SEMPOZYUM AÇILIŞ 10:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM BALIK Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
SAFFET ACAR – DİNAR BELEDİYE BAŞKANI

I. OTURUM 10:30 – 13:00
APAMEİA SALONU
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Tuncer BAYKARA

Doç. Dr. Mesut ERŞAN Dinar’ın Sosyal ve Kültürel Hayatında Halkevi
Yrd. Doç.Dr. Kemal DAŞCIOĞLU XX. Yüzyıl Başlarında Dinar (Geyikler) Hapishanesi
Arş. Gör. Melek ÖZTÜRK XX. Yüzyıl Başlarında Dinar’da Eğitim Faaliyetleri
Rüştü ÖZDEMİR Afyonkarahisar Yöresinde ve Dinar’da Su Kuyuları

I. OTURUM 10:30 – 13:00
KELAİNAİ SALONU
OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. Mustafa EĞİLMEZ

Dr. M. Ertan YILDIZ Phrygia’nın Metropol Kenti Kelainai/Apameia’nın Su Kaynakları
Ahmet İLASLI Taşpınar Dergisi’nde Dinar Yazıları
Murat HANAR Kösedağ Savaşı Sonrası Dinar ve Çevresi
Hatice YILMAZ Batı Anadolu’daki İşgaller Sırasında Göçmenlerin Durumu ve Dinar

II. OTURUM 14:30 – 17:00
APAMEİA SALONU
OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. Cihat CİHAN

Yrd. Doç.Dr. Mustafa KARAZEYBEK     Dinar (Geyikler) Nahiye Müdürü Mustafa Şevket Bey’in Hal Tercümesi ve Nahiye Müdürlüğü Döneminde Dinar’da Yapılan Çalışmalar
Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK Phryg Müziği
Ezgi MEYDAN II. Kılıç Arslan ve I. Gıyaseddin Döneminde Dinar ve Çevresinde Haçlılarla Mücadele
Güngör GÖÇER Nedret Gürcan’ın Hatıratında Dinar’a Dair Ayrıntılar
Hakan SİVRİTEPE II. Manuel’in Miryakefalon Savaşı Sırasında İzlediği Güzergah

II. OTURUM 14:30 – 17:00
KELAİNAİ SALONU
OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK

Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ

En Erken Dönemlerden M.Ö. II. Bin Yıl Sonuna Kadar Dinar ve Çevresi
Arş. Gör. Muzaffer DURAN Pers Hakimiyeti Altında Frigya
Öğr. Gör. Şule EĞRİ Tatarlı-Dinar Yöresine ait Geleneksel Kadın Giysileri ve Gelin Kıyafeti
Necat Çetin

Hande KOCA

Dinar Çakıcı Köyünde 17.10.1320 (miladi 1904) Tarihli Son Osmanlı Nüfus Tahriri (sayımı)

16 MAYIS 2014 CUMA

I. OTURUM 10:30 – 13:00
APAMEİA SALONU
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mustafa GÜLER

Doç. Dr. Hakan SİVAS Afyonkarahisar Yöresinde Yapılan Yüzey Araştırmalarında Saptanan Yeni Arkeolojik Bulgular
Ramazan TOPRAKLI Zamanın Kıskacında Dinler
Simay SAĞLAM Dinar’da Yatır-Ziyaret Kültürü (İnanışlar-Uygulamalar)
Şafak EFE Haçlı Seferlerinin Kavşak Noktası; Anadolu Toprakları ve Frigya (1096-1190)

II. OTURUM 14:30 – 17:00
APAMEİA SALONU
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA Dinar Adı Üzerine
Yrd. Doç. Dr.Mehmet GÜNEŞ Çanakkale Muharebelerinde Şehit Olan Dinarlılar
Okt. Talat KOÇAK Apameia Barışı ve Eskiçağ Dünyası Açısından Önemi
Dilara ASLAN -Sedef UYSAL 1831-1845 Yıllarında Dazkırı Kariyesi Nüfusu ve Bir Kıyaslama
Delal YATKIN Dinar’dan (Apameia-Kibotos) Geçen Antik Yol Güzergahları

PROF. DR. TACİSER SİVAS BİLİM ÖDÜLLERİ TÖRENİ
17:30
KAPANIŞ

İlginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir