SEMPOZYUM TAKVİMİ
   
Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi 7 Nisan  2017
Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi 24 Nisan 2017
Katılım Ücretlerinin Son Gönderim Tarihi 5 Mayıs 2017
Sempozyum Programı İlan Tarihi 10 Mayıs 2017
Sempozyum Tarihi 18-21 Mayıs 2017