Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Katılımcılar konaklama ve yol giderlerini kendileri karşılayacaklardır.